Αρχική

slider3
slider1
slider2

Χαιρετισμός

Το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Ι.Σ.Α.Σ.) ιδρύθηκε το 2010. Πρόκειται για μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που αποσκοπεί στην εκπαίδευση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με Αναπτυξιακές και άλλες Διαταραχές (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – ΔΑΦ, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, κ.ά.) Το Ινστιτούτο στελεχώνεται από επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες υψηλού κύρους, με πολύχρονη εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχική Υγεία.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και έφηβους, στους στόχους του Ινστιτούτου εμπίπτει και η διάδοση βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων στην πατρίδα μας, μέσω διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, αλλά και σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων με αποδέκτες εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας αλλά και γονείς.

Αποστολή του Ι.Σ.images-18Α.Σ. είναι να προσφέρει βέλτιστη παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους υπό το πρίσμα ολιστικών, συστημικών παρεμβάσεων που αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη στο παιδί και την οικογένεια.

Όραμα του Ι.Σ.Α.Σείναι να προσαρμόζονται όλα τα παιδιά στο οικογενειακό, σχολικό, και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα από διεργασίες ένταξης και ίσων ευκαιριών.

Σκοπός του Ι.Σ.Α.Σ. είναι η παροχή παιδαγωγικών και θεραπευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που βασίζονται στις επιστήμες της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τους τομείς του λόγου και της επικοινωνίας· της γνωστικής, της συναισθηματικής και της κοινωνικής ανάπτυξης. της ψυχοκινητικής ανάπτυξης· της αυτοϋπηρέτησης· των δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας· υποστήριξης για συνεκπαίδευση και κοινωνική ένταξη· καθώς και της εκπαίδευσης, στήριξης και συμβουλευτικής γονέων.