Διεπιστημονική Προσέγγιση

Την επιστημονική ομάδα του Ι.Σ.Α.Σ. αποτελούν συνεργάτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων: Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοπαθολόγοι-Λογοπεδικοί, Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Ψυχοπαιδαγωγοί. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η ομάδα μπορεί να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλους ειδικούς συνεργάτες ,όπως γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές και δραματοθεραπευτές.

Ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας είναι η αξιολόγηση του αναπτυξιακού και γνωστικού επιπέδου του παιδιού, ο εντοπισμός των περιοχών που το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε παιδιού, η επιλογή των στόχων και των μεθόδων διδασκαλίας, η επαναξιολόγηση της προόδου του παιδιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η τροποποίηση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται από:

  • Ειδικούς Παιδαγωγούς
  • Εργοθεραπευτές
  • Κοινωνικό Λειτουργό
  • Λογοπαθολόγους-Λογοπεδικούς
  • Παιδοψυχίατρο
  • Ψυχολόγους και Ψυχοπαιδαγωγούς