Επιστημονικό Έργο Συνεργατών

 • Αντωνίου, Φ., Νόβα-Καλτσούνη, Χ., & Γενά, Α. (2014). Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της γονεϊκής τυπολογίας στη σχέση της συναισθηματικής επάρκειας και της ενίσχυσης της αναγνωστικής επίδοσης μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. (Parent typology as a mediating factor for the correlation between emotional resilience and reinforcement in the reading performance of students with Learning Disabilities). Πρακτικά του συνεδρίου «Παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις», (σελ. 737-743). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.
 • Tsiouri, I., Gena, A., Economou, M., Bonotis, K., & Mouzas, O. (2015). Does long-term psychoeducation of parents of Individuals with Schizophrenia help the family as a System? A quasi-experimental study. International Journal of Mental Health, 44: 316–331.
 • Γενά, Α., Γαλάνης, Π. Δροσινού, Αι. (2015). Επιμόρφωση επαγγελματικών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας. Θεματική: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. (Autism Spectrum Disorder) Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Continuous Education Program for Teachers). Παν/μιο Ιωαννίνων.
 • Gena, A. Galanis, P., Tsirempolou, E., Michalopoulou, E., & Sarafidou, K. (2016) Parent-Training for Families with a Child with ASD: A Naturalistic Systemic Behavior Analytic Model. European Journal of Counseling Psychology, 4(1), 1–99, doi:10.5964/ejcop.v4i1.72.
 • Makrygianni, M.K., Gena, A.,Katoudi, S., & Galanis, P. (under review). The Effectiveness of Early Intensive Behavioral Intervention Programs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analytic Study. Research in Autism Spectrum Disorders.
 • Γενά, Α. & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γενά, Α. & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Αξιολόγηση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γενά, Α., Γαλάνης, Π., Κατούδη, Σ., & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Η αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών-αναλυτικών παρεμβάσεων στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΑΦ. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Makrygianni, M. K., Gena, A., Katoudi, S., & Galanis, P. (2018). The effectiveness of applied behavior analytic interventions for children with Autism Spectrum Disorder: A meta-analytic study. Research in Autism Spectrum Disorders51, 18-31.
 • Gkogkos, G., Staveri, M., Galanis, P., & Gena, A. (2019). Sexual Education: A Case Study of an Adolescent with a Diagnosis of Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified and Intellectual Disability. Sexuality and Disability, 1-15.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (IASSIDD)

 • Gena, A. (Abstract, 2018). From behavior analysis to systemic behavior analysis: a synthesis of paradigms toward achieving optimal outcomes for people with autism spectrum disorder (ASD). Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 518.
 • Gena, A., Giannoulis, K., Panagiotakou, C., Drosinou, A., Kentikeleni, A., & Porfyris, I. (Abstract, 2018). I’m flying too! Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 617.
 • Galanis, P. & Gena, A. (Abstract, 2018). Using self-management to promote the inclusion of preschoolers with autism spectrum disorder. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 519.
 • Tsirempolou, E. & Gena, A. (Abstract, 2018). Teaching theory of mind skills and emotion expression in children with ASD. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 519.
 • Kollia, S., Gena, A., & Tsirempolou, E. (Abstract, 2018). A long-term group psychoeducation therapeutic program for parents of children with ASD: benefits to the family as a system. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 625.
 • Drosinou, A., Angelopoulou, A., & Gena, A. (Abstract, 2018). Parent training for young children with autism spectrum disorder: A systemic, naturalistic behavior-analytic model. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 625.
 • Ratsi, M., Tsirempolou, E., & Gena, A. (Abstract, 2018). Establishing a therapeutic relationship as a means of maximizing the effectiveness of ABA treatment for children with ASD. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 633.
 • Lioudaki, N., Roumpela, V., Ziogka, G., Galanis, P., & Gena, A. (Abstract, 2018). Using activity schedules to promote independence in a child with ASD. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 636.
 • Stefanaki, A. & Gena, A. (Abstract, 2018). Autism, attachment and parenting: means of establishing belonging to the family. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 616.
 • Bardounioti, M., Bertou, K., Rodopoulou, D., Tsirempolou, E., & Gena, A. (Abstract, 2018). Diversified language program leading to communicative fluency and social inclusion. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 617.
 • Batistaki, I, Tsirempolou, E.,& Gena, A., (Abstract, 2018). Teaching social skills to a child with ASD as a means of belonging to group of peers. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 617.
 • Staveri, M., Gkogkos, G., & Gena, A. (Abstract, 2018). Sexual education of an adolescent with autism spectrum disorder and intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 619.
 • Theodoropoulou, A.-M., Tsirempolou, E., Bozini, T., & Gena, A. (Abstract, 2018). Bridging differences in executive function (EF) of children with ASD. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(4), 634.