Επιστημονικό Έργο Συνεργατών

  • Αντωνίου, Φ., Νόβα-Καλτσούνη, Χ., & Γενά, Α. (2014). Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της γονεϊκής τυπολογίας στη σχέση της συναισθηματικής επάρκειας και της ενίσχυσης της αναγνωστικής επίδοσης μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. (Parent typology as a mediating factor for the correlation between emotional resilience and reinforcement in the reading performance of students with Learning Disabilities). Πρακτικά του συνεδρίου «Παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις», (σελ. 737-743). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.
  • Tsiouri, I., Gena, A., Economou, M., Bonotis, K., & Mouzas, O. (2015). Does long-term psychoeducation of parents of Individuals with Schizophrenia help the family as a System? A quasi-experimental study. International Journal of Mental Health, 44: 316–331.
  • Γενά, Α., Γαλάνης, Π. Δροσινού, Αι. (2015). Επιμόρφωση επαγγελματικών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας. Θεματική: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. (Autism Spectrum Disorder) Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Continuous Education Program for Teachers). Παν/μιο Ιωαννίνων.
  • Gena, A. Galanis, P., Tsirempolou, E., Michalopoulou, E., & Sarafidou, K. (2016) Parent-Training for Families with a Child with ASD: A Naturalistic Systemic Behavior Analytic Model. European Journal of Counseling Psychology, 4(1), 1–99, doi:10.5964/ejcop.v4i1.72.
  • Makrygianni, M.K., Gena, A.,Katoudi, S., & Galanis, P. (under review). The Effectiveness of Early Intensive Behavioral Intervention Programs for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analytic Study. Research in Autism Spectrum Disorders.
  • Makrygianni, M.K. Gena, A. & Reed P. (υπό κρίση). The effectiveness of different early intervention programmes for children with Autism Spectrum Disorders in Greece. Υπό κρίση στο περιοδικό International Journal of Special Education.
  • Γενά, Α. & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
  • Γενά, Α. & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Αξιολόγηση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
  • Γενά, Α., Γαλάνης, Π., Κατούδη, Σ., & Μακρυγιάννη, Μ. (υπό δημοσίευση). Η αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών-αναλυτικών παρεμβάσεων στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΑΦ. Στο Α. Γενά (επιμ. Εκδ.), Συστημική, Συμπεριφορική-Αναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.