shadow

Σύσταση Διεπιστημονικής Ομάδας ΙΣΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

H διεπιστημονική ομάδα του ΙΣΑΣ αποτελείται από:

Την Επιστημονική υπεύθυνο: Συντονίζει και εποπτεύει την επιστημονική ομάδα. Σχεδιάζει το θεραπευτικό πρόγραμμα. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στους γονείς.

Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο: Διοικητική παρακολούθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων για τη υποστήριξη, βιωσιμότητα και διεύρυνση της λειτουργίας του φορέα.

Τους Επόπτες : Διαμορφώνουν τους θεραπευτικούς στόχους και εποπτεύουν τους θεραπευτές. Ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους γονείς.

Οι υποχρεώσεις των εποπτών είναι:

1) να εποπτεύουν θεραπείες και προγράμματα και να συνεργάζονται στενά με τον/την υπεύθυνο/η θεραπείας.

2) να εκπαιδεύουν και να εποπτεύουν θεραπευτές σε προγράμματα κατόπιν συνεννόησης με τον/την υπεύθυνο/η θεραπείας.

3) να προτείνουν αλλαγές στο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την υπεύθυνο/η θεραπείας.

4) να συγκαλούν ομάδες εποπτείας για ένα παιδί.

5) να συνεργάζονται με τον home programmer για την κατ’ οίκον εκπαίδευση των γονέων (home programming)

Τους Υπεύθυνους θεραπείας: Συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού σύμφωνα με τις οδηγίες του επόπτη, οργανώνουν το εκπαιδευτικό υλικό, συντάσσουν κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση προόδου του παιδιού.

Επιπλέον ο υπεύθυνος θεραπείας:

1) Έχει την ευθύνη για τις αλλαγές στα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, την οργάνωση του υλικού που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του κάθε παιδιού, το συντονισμό της θεραπευτικής του ομάδας και την επικοινωνία με τους γονείς. Η προετοιμασία του υλικού γίνεται σε συνεργασία με τους γονείς.

2) Συντάσσει την αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του παιδιού.

3) Συνεργάζεται με τον επόπτη σχετικά με το πρόγραμμα του παιδιού.

4) Μεταφέρει τα αιτήματα των γονέων στην κλινική ομάδα και τις αποφάσεις-προτάσεις της κλινικής ομάδας στους γονείς.

5) Μεταφέρει στην επιστημονική υπεύθυνο αιτήματα γονέων για κλινικές συναντήσεις Θεραπευτές (Ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθερεπευτές και εργοθεραπευτές) εφαρμόζουν τα εξατομικευμένα προγράμματα με συνεχή εποπτεία και εκπαίδευση.

Εκπαίδευση και εποπτεία σε θεραπευτικά προγράμματα: Η συνεχής εκπαίδευση και εποπτεία των συνεργατών μας αποτελεί δέσμευση του Ινστιτούτου, προκειμένου για την ένταξη των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθόδων στην παιδαγωγική και θεραπευτική πράξη με το παιδί και την οικογένεια.

Επιπλέον Παροχές στους συνεργάτες μας Ομάδα επικοινωνίας: πραγματοποιείται μία φορά το μήνα ή ανά διαστήματα που κρίνονται απαραίτητα για την αρτιότερη λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων. Οι ομάδες επικοινωνίας παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης στην επικοινωνία και στην επίλυση προβλημάτων, ώστε με συστηματικό τρόπο και βάσει των αρχών που υπαγορεύει η επαγγελματική δεοντολογία, να επικοινωνούν μεταξύ τους οι συνεργάτες του Ινστιτούτου και να επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της μεταξύ τους συνεργασίας.

Απώτερος στόχος των ομάδων επικοινωνίας είναι η αποφυγή ή έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).