Το φάσμα του αυτισμού

Tο φάσμα του αυτισμού

Τι είναι το Φάσμα του Αυτισμού;

Το Φάσμα του Αυτισμού περιλαμβάνει διαταραχές η κλινική εικόνα των οποίων δεν είναι ομοιογενής και οι οποίες απαιτούν από μικρή έως πολύ μεγάλη και δια βίου υποστήριξη. Τα παιδιά με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού χαρακτηρίζονται από σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία, στο λόγο, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά και στην επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η λειτουργικότητά τους επηρεάζεται σημαντικά από στερεοτυπικές και διασπαστικές μορφές συμπεριφοράς. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με ΔΑΦ έχουν και νοητική υστέρηση. Επίσης, μπορεί η ΔΑΦ να συνυπάρχει με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, με Μαθησιακές Δυσκολίες, Με Διαταραχές Επικοινωνίας, αλλά και με Ψυχιατρικές Διαταραχές.

Ποια είναι τα αίτια της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος;

Τα αίτια της ΔΑΦ είναι μεν οργανικά, αλλά παραμένουν άγνωστα. Η σύγχρονη έρευνα αποδίδει την παθογένεση της ΔΑΦ σε επιγενετικά αίτια, δηλαδή σε ένα συνδυασμό κληροδοτημένης γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στο γονιδίωμα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αίτια της ΔΑΦ μπορεί να οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες.  Η ΔΑΦ εμφανίζεται 4 έως 5 φορές συχνότερα σε  αγόρια απ’ ότι σε κορίτσια και επίσης συχνότερα στα αδέλφια παιδιών με αυτισμό απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό

Ακούγοντας τη διάγνωση

Πώς αποδέχονται οι γονείς μια τόσο σοβαρή διάγνωση όπως αυτή της ΔΑΦ. Το σοκ και το πένθος είναι τα πρώτα και κατακλυσμιαία συναισθήματα που βιώνουν οι γονείς. Το στάδιο της προσαρμογής της οικογένειας μπορεί να διαρκέσεις μήνες ή ακόμη και χρόνια. Η οικογένεια θα κληθεί να επιστρατεύσει όλα της τα ψυχολογικά αποθέματα για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η συμβίωση με παιδί με ΔΑΦ, αλλά και η πλήρης και σφαιρική κάλυψη των αναγκών του. Η καθημερινότητα με ένα παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι γεμάτη προκλήσεις. Η συσπείρωση των μελών της οικογένειας και η συμβουλευτική οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την ομαλή προσαρμογή της οικογένειας.

Πρόγνωση

Η πρόγνωση αναφέρεται στο πώς αναμένουμε να εξελιχθεί ένα παιδί σε βάθος χρόνου. Η πρόγνωση στη ΔΑΦ εξαρτάται από πλήθος παραγόντων που σχετίζονται τόσο με τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, αλλά και με την παρέμβαση που θα δεχτεί. Η σοβαρότητα των αυτιστικών χαρακτηριστικών και η ύπαρξη ή όχι νοητική υστέρησης είναι οι δύο βασικοί προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Ως προς την παρέμβαση, γνωρίζουμε ότι όσο πιο έγκαιρη και εντατική είναι τόσο καλύτερη η πρόγνωση. Επιπλέον, το μοντέλο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς συνιστά το πλέον κατάλληλο θεραπευτικό μοντέλο για το σύνολο των παιδιών με ΔΑΦ, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των δυσκολιών τους. Τέλος, η συμβολή των γονέων είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού, όσο και για την παροχή δυνατοτήτων πρόσκτησης, γενίκευσης και διατήρησης των δεξιοτήτων του παιδιού σε βάθος χρόνου.