Προγράμματα Έγκαιρης Θεραπευτικής Παρέμβασης

Το Ι.Σ.Α.Σ. στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και σφαιρικής θεραπευτικής παρέμβασης παρέχει ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους. Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ι.Σ.Α.Σ. είναι: